1 ĐÔ SINGAPORE LÀ BAO NHIÊU TIỀN VIỆT

  -  

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) với Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) từ bây giờ là 1 SGD = 16.793,07 VND. Tỷ giá chỉ vừa đủ SGD được xem tự tài liệu của 40 ngân hàng (*) tất cả cung ứng thanh toán giao dịch Đô la Singapore ($).


(*) Các bank bao gồm: ABBank, Ngân Hàng Á Châu ACB, Agribank, Bảo Việt, Ngân Hàng BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovimãng cầu, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân Hàng Quốc Dân, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacomngân hàng, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá chỉ Đô la Singapore ($) tiên tiến nhất hôm nay tại những ngân hàng.Ở bảng đối chiếu tỷ giá bên dưới, giá trị color xanh sẽ khớp ứng với giá cao nhất; màu sắc đỏ khớp ứng với mức giá phải chăng nhất vào cột.


Ngân hàngMua tiền mặtMua gửi khoảnBán chi phí mặtBán chuyển khoản
ABBank16.524,0017.101,00
ACB16.537,0016.645,0016.967,0016.967,00
Agribank16.615,0016.682,0017.088,00
Bảo Việt16.591,0017.121,00
BIDV16.471,0016.571,0017.121,00
CBBankthanglon66.comcoi trên thanglon66.comwebsite giá
Đông Áweb giáwebgiá chỉ.comwebgiá chỉ.comthanglon66.com
Eximbankthanglon66.comxem tại thanglon66.comxem trên thanglon66.com
GPBankwebsite giáthanglon66.com
HDBankxem trên thanglon66.comthanglon66.comthanglon66.com
Hong Leongthanglon66.comthanglon66.comthanglon66.com
HSBCthanglon66.comwebgiá.comcoi tại thanglon66.comthanglon66.com
Indovinathanglon66.comthanglon66.comweb giá
Kiên Longthanglon66.comwebgiá bán.comxem trên thanglon66.com
Liên Việtwebgiá.comthanglon66.com
MSBxem tại thanglon66.comwebgiá bán.com
MBthanglon66.comwebgiá bán.comxem trên thanglon66.comthanglon66.com
Nam Áthanglon66.comwebgiá bán.comthanglon66.com
NCBxem trên thanglon66.comthanglon66.comwebgiá.comthanglon66.com
OCBcoi trên thanglon66.comwebgiá.comxem trên thanglon66.comthanglon66.com
OceanBankthanglon66.comcoi tại thanglon66.com
PGBankweb giáwebgiá.com
PublicBankwebgiá chỉ.comwebgiá.comxem trên thanglon66.comthanglon66.com
PVcomBankthanglon66.comweb giáwebgiá chỉ.comweb giá
Sacombankthanglon66.comcoi trên thanglon66.comwebgiá.comxem tại thanglon66.com
Saigonbankthanglon66.comthanglon66.comwebsite giá
SCBwebgiá chỉ.comthanglon66.comweb giáwebsite giá
SeABankthanglon66.comthanglon66.comthanglon66.comthanglon66.com
SHBthanglon66.comwebgiá.comthanglon66.com
Techcombankthanglon66.comthanglon66.comwebsite giá
TPBwebgiá bán.comthanglon66.comthanglon66.com
UOBthanglon66.comwebgiá chỉ.comthanglon66.com
VIBwebgiá chỉ.comthanglon66.comthanglon66.com
VietABankwebgiá bán.comwebgiá.comthanglon66.com
VietBankthanglon66.comwebgiá.comwebsite giá
VietCapitalBankthanglon66.comcoi trên thanglon66.comweb giá
Vietcombankthanglon66.comthanglon66.comwebsite giá
VietinBankcoi trên thanglon66.comthanglon66.comthanglon66.com
VPBankthanglon66.comthanglon66.comthanglon66.com
VRBwebsite giáthanglon66.comthanglon66.com

Dựa vào bảng đối chiếu tỷ giá bán SGD tại 40 bank sinh sống trên, thanglon66.com xin tóm tắt tỷ giá bán theo 2 nhóm bao gồm như sau:

Ngân mặt hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Techcomngân hàng sẽ cài đặt chi phí mặt Đô la Singapore ($) cùng với giá rẻ tốt nhất là: 1 SGD = 16.276,00 VND

+ Ngân sản phẩm PVcomBank vẫn download chuyển tiền Đô la Singapore ($) với giá bèo nhất là: 1 SGD = 16.440,00 VND

+ Ngân mặt hàng SHB sẽ mua tiền khía cạnh Đô la Singapore ($) với giá tối đa là: 1 SGD = 16.696,00 VND

+ Ngân hàng GPBank sẽ download giao dịch chuyển tiền Đô la Singapore ($) với cái giá tối đa là: 1 SGD = 16.774,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền phương diện Đô la Singapore ($) cùng với giá thấp duy nhất là: 1 SGD = 16.950,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Singapore ($) với giá bèo nhất là: 1 SGD = 16.950,00 VND

+ gân hàng Sài Gòn đang bán tiền khía cạnh Đô la Singapore ($) với mức giá cao nhất là: 1 SGD = 17.270,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển tiền Đô la Singapore ($) với cái giá cao nhất là: 1 SGD = 17.202,00 VND