3 Ngày Rưỡi Bằng Bao Nhiêu Giờ

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 3 ngày rưỡi bằng bao nhiêu giờ

*

*

*

1 năm tất cả 12 mon cần 3 năm rưỡi là 12+12+12+6 = 42 mon ( 6 là nữa năm )

1 ngày bao gồm 24 giờ yêu cầu 3 ngày rưỡi là : 24+24+24+12= 84 giờ ( 12 là nnữa ngày)


Viết số tương thích vào chỗ chấm:

6 năm = …tháng

4 năm 2 tháng = …tháng

3 năm rưỡi = ....tháng

3 ngày = ....giờ

0,5 ngày = ...giờ

3 ngày rưỡi = ...giờ


Viết số phù hợp vào nơi chấm:

6 năm = …tháng

4 năm 2 tháng = …tháng

3 năm rưỡi = ....tháng

3 ngày = ....giờ

0,5 ngày = ...giờ

3 ngày rưỡi = ...giờ
Xem thêm: Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Hà Tĩnh Có Bao Nhiêu Huyện Của Hà Tĩnh

a) 6 năm=........ tháng

b) 4 năm 2 tháng =......tháng

c) 3 năm rưỡi =......... tháng

d) 3 ngày =..... giờ

đ) 0,5 ngày =....... giờ

e) 3 ngày rưỡi =........giờ

BẠN ĐẦU TIÊN GIẢI ĐƯỢC MÌNH TICK CHO NHÉ


2 năm rưỡi = ... tháng

4 năm 3 mon =... tháng

2 ngày =... giờ

(frac34)ngày =... giờ

48 tháng =... năm

1 năm rưỡi =... năm... tháng

30 giờ =... ngày... giờ

0,5 ngày =... giờ

2(frac12)tiếng =... phút


1 năm 3 tháng =......tháng

4 ngày 6 giờ đồng hồ =....giờ

5 giờ 25 phút ít =.....phút

3 phút 12 giây=........giấy

2 năm rưỡi =.......tháng

5 ngày rưỡi =........giờ

2,5 tiếng =.....phút

1/3 phút =.......giây


6 năm = ...tháng

4 năm 2 tháng=...tháng

3 năm rưỡi= ... tháng

3 ngày = ... phút

0,5 ngày = ... giờ

3 ngày rưỡi = ... giờ

3 giờ = ... phút

1,5 giờ= ... phút

3/4 giờ đồng hồ = ...phút

6 phút= ... giây

một nửa phút ít = ... giây

1 giờ = ... giây


Mn làm cho đi ạ

6 năm =.......tháng

4 năm 2 mon = .........tháng

3 năm rưỡi =..........tháng

3 ngày =.......giờ

0,5 ngày =......giờ

3 ngày rưỡi =.......giờ


2 năm 4 tháng=........tháng

4 năm rưỡi=...........tháng

một ngày rưỡi=..........giờ

5 giờ 5 phút=...........phút

2/3 giờ=...........phút

3,5 giờ=.........phút

1 3 phần tư phút=..........giây

3,4 cầm cố kỉ=........năm
Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Sân Bay Liên Khương Cách Đà Lạt Bao Nhiêu Km ?

Viết số đo phù hợp vào chỗ chấm:

a) 6 năm = ...tháng

4 năm 2 tháng = ...tháng

3 năm rưỡi = ...tháng

3 ngày = ...giờ

0,5 ngày = ...giờ

3 ngày rưỡi = ...giờ.

b) 3h = ...phút

1,5 giờ đồng hồ = ...phút

3/4 giờ = ...phút

6 phút = ...giây

một nửa phút = ... giây

1 giờ = ...giây


A.4 năm 2 tháng =........... tháng

B. 3 năm rưỡi = ...............tháng

C. 0,5 ngày =............giờ

D. 3 ngày rưỡi = ..................giờ

E. 1,5 tiếng = ...............phút

G. 3/4 tiếng = ...............phút

H. 6 phút = ..............giâyI. một nửa phút ít = .............giâyK. 1 tiếng = ..............giây