C5h10o2 có bao nhiêu công thức cấu tạo

  -  

Công thức cấu tạo của C5H10O2 cùng Call thương hiệu | Đồng phân của C5H10O2 và hotline tên

Đồng phân của một chất cơ học hơi phức tạp với có nhiều loại: đồng phân mạch hlàm việc (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Dưới đây là những dạng Đồng phân & Công thức kết cấu của C5H10O2 nhằm mục đích góp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H10O2 với hotline thương hiệu đúng các đồng phân của C5H10O2 tương xứng.

*

Ứng với công thức phân tử C5H10O2 thì chất rất có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C5H10O2

Axit cacboxylic C5H10O2 gồm 4 đồng phân cấu tạo, thay thể:

STTĐồng phânTên gọi
1CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - COOHPentanoic
2
*
3 – metylbutanoic
3
*
2 –metylbutanoic
4
*
2,2 – đimetylpropanoic

B. Este C5H10O2

Este C5H10O2 có 9 đồng phân cấu trúc, nuốm thể

STTĐồng phânTên gọi
1CH3 - CH2 - CH2 - COO - CH3Metyl butyrat
2
*
Metyl isobutyrat
3CH3 - CH2 - COO - CH2 - CH3Etyl propionat
4CH3 - COO - CH2 - CH2 - CH3n – propyl axetat
5
*
Isopropyl axetat
6HCOO – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 n – butyl fomat
7HCOO – CH(CH3) – CH2 – CH3 Sec – butyl fomat
8HCOO – CH2 – CH(CH3) – CH3Isobutyl fomat
9HCOO – C(CH3)3Tert – butyl fomat

Vậy ứng với phương pháp phân tử C5H10O2 thì hóa học gồm 13 đồng phân, rất có thể là axit cacboxylic hoặc este.