CHIỀU QUA BAO NHIÊU LẦN MÔI CƯỜI

  -  
Chiều 1 mình qua phố âm thầm nhớ lưu giữ tên em Có lúc nắng nóng khuya chưa lên nhưng một loại hoa đột nhiên tím Chiều 1 mình qua phố âm thầm nhớ lưu giữ thương hiệu em Gót chân nhiều khi đã mềm điện thoại tư vấn bi tráng cho doanh nghiệp ghi nhớ thương hiệu. ĐK Chiều qua bao nhiêu lần môi cười Cho mình còn ghi nhớ nhau Chiều qua bao nhiêu lần tay mời Nghe bi thiết kẹ môi sầu. Ngày làm sao bản thân còn tồn tại nhau xin mang đến lâu dài Ngày làm sao đời thôi có nhau xin bạn biết nhức. Chiều một mình qua phố âm thầm lưu giữ ghi nhớ tên em Gió ơi gió ơi bay lên để vết mờ do bụi đường cay lòng mắt Chiều một mình qua phố lặng lẽ nhớ nhớ thương hiệu em Áo xưa không quen phong è cổ hóng ngày thu xoàn áo thêm. Chiều 1 mình qua phố âm thầm nhớ lưu giữ tên em Cách chân nghe quen cũng bi ai lạy trời xin còn tuổi xanh Còn một mình trên tuyến đường lặng lẽ lưu giữ lưu giữ thương hiệu em Ngoài cơ không thể nắng mượt ngoại trừ kia ai còn nhớ tên.


Bạn đang xem: Chiều qua bao nhiêu lần môi cười


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xe Khách Chở Quá Số Người Quy Định Phạt Bao Nhiêu Tiền? Please Wait

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Đánh Giá Có Nên Mua Bán Xe Honda City 2016 Giá Rẻ Toàn Quốc, Honda City 2016 Giá Ra Biển Bao Nhiêu

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.