TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

  -  Bạn đang xem: Tập đoàn thép tiến lên

Tiêu đề Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/trăng tròn Q1/trăng tròn Q4/19

Doanh thu thuần

909.4

1,395

978.9

1,223.1

893.7

1,025.1

942.6

1,585.2

Giá vốn mặt hàng bán

748.2

1,107.4

805.9

1,084.8

840.6

997

897.4

1,621.8

Lợi nhuận gộp

161.2

287.6

173

138.4

53.2

28

45.2

-36.6

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)

17.7

đôi mươi.6

17.7

11.3

5.9

2.7

4.8

-2.3

Lợi nhuận tài chính

-10.1

-10.2

-5

-10.5

-14.3

-3

-18.8

-23

Ngân sách chào bán hàng

13

31.4

24.5

21.3

11.4

8.1

11.3

16.8

Lợi nhuận khác

5.2

10.6

11.6

5.7

0.6

-21.4

2.3

-9.8

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

130.8

239.5

142.2

93.8

13.2

-15.7

4.1

-187

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

101.4

190.8

116

75.7

12.1

-15.8

3.8

-172.2

Tỷ suất ROI ròng (%)

11.6

14.1

12.3

6.4

1.4

-1.5

0.4

-11.2


Xem không hề thiếu
*
Trang trước
Trang sau
*
Tin về mã TLH
*
Sự khiếu nại về mã TLH

TLH: Báo cáo công dụng giao dịch CP của người dân có tương quan đến Người nội cỗ Mai Văn uống Tuyết


TLH: Báo cáo kết quả thanh toán cổ phiếu của người dân có liên quan mang lại Người nội cỗ Đào Thị Klặng Loan, Phạm Thanh Phong cùng Trần Văn Tập


TLH: Báo cáo tác dụng thanh toán giao dịch CP của Người nội bộ Dương Quang Bình


TLH: Báo cáo tác dụng thanh toán CP của người nội cỗ Nguyễn Ngọc Phượng


TLH: Thông báo thanh toán CP của Người nội cỗ Đặng Tuấn Đại


TLH: Thông báo chuyển đổi con số CP bao gồm quyền biểu quyết sẽ giữ hành
Xem thêm: Đơn Vị Hành Chính Tỉnh Ninh Bình Có Bao Nhiêu Huyện, Tỉnh Ninh Bình Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện

TLH: Thông báo thanh toán giao dịch CP của fan nội bộ Nguyễn Ngọc Phượng


TLH: Nhắc nhsinh hoạt chậm chạp chào làng Quyết định HĐQT về phân phối cổ phiếu quỹ


TLH: Quyết định của Hội Đồng Quản Trị về Việc trải qua chiến lược bán CP quỹ


TLH: Thông báo thanh toán cổ phiếu của người dân có liên quan mang đến bạn nội bộ Phạm Thị Thu Hà


*
đổi chác khối nước ngoài TLH

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


Ngày

Giá TT

Khối hận lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

đôi mươi.35

7,000

0

+7,000

0.14

0

--

19.95

50,000

0

+50,000

0.98

0

--

trăng tròn.10

700

4,700

-4,000

0.01

0.09

-0.08

20.55

0

0

0

0

0

--

21.00

0

7,300

-7,300

0

0.15

--


*
Kế hoạch kinh doanh TLH

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


# Kế hoạch 2021 Lũy tiếp theo Q3/2021 Đạt được

Doanh thu

5,000

3,283.3

65.67%

Lợi nhuận trước thuế

312.5

512.4

163.97%

Lợi nhuận sau thuế

250

408.2

163.26%


*
Lịch phân chia cổ tức TLH


Xem thêm: 1 Cup Là Bao Nhiêu Gam " Khi Đong Đếm Thực Phẩm? 1 Cup Là Bao Nhiêu Gam

0 Bình luận

Khuyến nghị: Mọi ban bố được 24H Money chọn lọc từ bỏ các mối cung cấp chính thống và đáng tin cậy và chỉ có cực hiếm tìm hiểu thêm. 24H Money ko Chịu trách nát nhiệm về rất nhiều tổn định thất vì áp dụng đầy đủ dữ liệu này.