TỈNH THÁI BÌNH CÓ BAO NHIÊU HUYỆN, THỊ XÃ, XÃ, THỊ TRẤN?

  -  
(ĐCSVN) - Kể từ ngày 1/3, tỉnh Thái Bình gồm 08 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho thị xã, bao gồm 07 thị xã cùng 01 thành phố; 260 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã, có 241 xã, 10 phường cùng 09 thị xã.

Bạn đang xem: Tỉnh thái bình có bao nhiêu huyện, thị xã, xã, thị trấn?


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phát hành Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về việc thu xếp các đơn vị hành bao gồm cung cấp buôn bản nằm trong tỉnh Tỉnh Thái Bình .

Huyện Tiền Hải bao gồm 32 đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp cho thôn

Theo Nghị quyết, bố trí những đơn vị hành chủ yếu cấp cho làng mạc ở trong huyện Tiền Hải nhỏng sau:

Nhập tổng thể 5,75 kmét vuông diện tích S thoải mái và tự nhiên, 3.010 người của thôn Đông Hải vào xóm Đông Trà. Sau lúc nhập, làng mạc Đông Trà tất cả 10,72 kmét vuông diện tích S thoải mái và tự nhiên và bài bản số lượng dân sinh 6.855 tín đồ.

Xã Đông Tkiểm tra tiếp giáp các buôn bản Đông Long, Đông Quý, Đông Xuyên; huyện Thái Thụy cùng Biển Đông;

Nhập cục bộ 3,76 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên, 3.227 người của xóm Tây An cùng toàn cục 4,05 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên, 3.721 người của buôn bản Tây Sơn vào thị xã Tiền Hải. Sau Khi nhập, thị xã Tiền Hải gồm 9,39 kmét vuông diện tích S thoải mái và tự nhiên cùng quy mô dân sinh 13.562 người.

*
*
*
*

Sau lúc thu xếp, thị trấn Tiền Hải bao gồm 32 đơn vị hành chủ yếu cấp cho xóm. Hình ảnh minc họa:Một góc thị xã Tiền Hải.

Sau lúc thu xếp, huyện Tiền Hải bao gồm 32 đơn vị chức năng hành chính cấp xóm, tất cả 31 làng cùng 01 thị xã.

Huyện Đông Hưng có 38 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho làng

Đồng thời, theo Nghị quyết, bố trí những đơn vị hành chính cấp cho làng nằm trong thị trấn Đông Hưng nlỗi sau:

thành lập và hoạt động thôn Đông Quan trên đại lý nhập tổng thể 2,58 kmét vuông diện tích S tự nhiên, 2.357 fan của xã Đông Phong; cục bộ 3,42 kmét vuông diện tích thoải mái và tự nhiên, 2.515 fan của thôn Đông Huy với tổng thể 4,61 km2 diện tích tự nhiên, 3.652 fan của làng Đông Lĩnh. Sau khi Ra đời, xóm Đông Quan gồm 10,61 km2 diện tích tự nhiên cùng quy mô số lượng dân sinh 8.524 fan.

Thành lập xã Hồng Bạch trên các đại lý nhập toàn thể 4,58 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên, 3.286 tín đồ của buôn bản Bạch Đằng với toàn thể 3,92 km2 diện tích tự nhiên, 3.565 bạn của làng Hồng Châu. Sau Lúc thành lập, thôn Hồng Bạch có 8,50 km2 diện tích S tự nhiên với quy mô dân sinh 6.851 tín đồ.

Thành lập và hoạt động xã Liên Hoa bên trên các đại lý nhập tổng thể 3,18 kmét vuông diện tích S thoải mái và tự nhiên, 2.988 bạn của làng mạc Hoa Nam với toàn bộ 3,30 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái, 3.000 người của xã Hoa Lư. Sau Lúc thành lập, làng Liên Hoa tất cả 6,48 km2 diện tích S tự nhiên và thoải mái và đồ sộ dân sinh 5.988 bạn.

thành lập và hoạt động làng mạc Minch Phụ trên cơ sở nhập cục bộ 3,13 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái, 3.215 người của làng mạc Minc Châu với toàn cục 4,00 kmét vuông diện tích S thoải mái và tự nhiên, 4.325 tín đồ của làng mạc Đồng Phú. Sau khi Thành lập và hoạt động, buôn bản Minh Phú gồm 7,13 kmét vuông diện tích tự nhiên với quy mô dân số 7.540 tín đồ.

thành lập và hoạt động thôn Hà Giang trên cửa hàng nhập toàn cục 3,92 km2 diện tích S tự nhiên và thoải mái, 3.852 tín đồ của làng mạc Đông Giang với cục bộ 5,30 kmét vuông diện tích S tự nhiên và thoải mái, 5.315 bạn của thôn Đông Hà. Sau lúc ra đời, buôn bản Hà Giang gồm 9,22 km2 diện tích S tự nhiên và quy mô dân số 9.167 bạn.

Sau Khi sắp xếp, thị xã Đông Hưng gồm 38 đơn vị hành chủ yếu cấp xã, tất cả 37 xóm cùng 01 thị xã.

Huyện Thái Thụy gồm 36 đơn vị hành chủ yếu cấp cho xã

Sắp xếp các đơn vị hành bao gồm cung cấp buôn bản trực thuộc thị xã Thái Thụgiống hệt như sau:

Ra đời làng mạc Hồng Dũng trên cửa hàng nhập toàn thể 4,35 km2 diện tích tự nhiên, 3.930 bạn của buôn bản Thụy Hồng; tổng thể 4,77 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái, 3.819 bạn của thôn Thụy Dũng với toàn thể 3,06 kmét vuông diện tích S tự nhiên, 2.622 người của buôn bản Hồng Quỳnh. Sau lúc Thành lập, buôn bản Hồng Dũng tất cả 12,18 km2 diện tích S tự nhiên và thoải mái và đồ sộ dân số 10.371 người.

thành lập và hoạt động thôn Dương Hồng Tbỏ trên cửa hàng nhập toàn thể 4,04 km2 diện tích S thoải mái và tự nhiên, 3.335 fan của buôn bản Thái Dương; toàn bộ 6,48 kmét vuông diện tích tự nhiên và thoải mái, 3.556 tín đồ của làng mạc Thái Hồng cùng toàn thể 4,30 km2 diện tích S thoải mái và tự nhiên, 2.459 tín đồ của thôn Thái Tdiệt. Sau khi Ra đời, thôn Dương Hồng Tbỏ tất cả 14,82 kmét vuông diện tích thoải mái và tự nhiên cùng bài bản dân sinh 9.350 người.

thành lập làng mạc Dương Phúc trên các đại lý nhập toàn cục 3,16 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái, 3.181 fan của làng Thụy Phúc và toàn cục 4,18 kmét vuông diện tích tự nhiên và thoải mái, 5.003 người của làng mạc Thụy Dương. Sau Khi thành lập, thôn Dương Phúc gồm 7,34 kmét vuông diện tích S thoải mái và tự nhiên và đồ sộ số lượng dân sinh 8.184 người.

Xem thêm: Xe Dylan Mới Giá Bao Nhiêu, Mua Bán Xe Honda Dylan Giá Rẻ, Chính Chủ 12/2021

Thành lập và hoạt động xã An Tân trên cơ sở nhập tổng thể 5,50 kmét vuông diện tích S tự nhiên, 3.556 fan của buôn bản Thụy Tân cùng toàn cục 4,11 kmét vuông diện tích thoải mái và tự nhiên, 3.960 bạn của xã Thụy An. Sau Khi Thành lập, thôn An Tân gồm 9,61 kmét vuông diện tích tự nhiên cùng quy mô số lượng dân sinh 7.516 fan.

thành lập xóm Sơn Hà trên các đại lý nhập toàn thể 4,33 kmét vuông diện tích S tự nhiên và thoải mái, 3.909 bạn của xã Thái Hà cùng toàn thể 5,89 kmét vuông diện tích tự nhiên, 5.589 người của xã Thái Sơn. Sau lúc Thành lập và hoạt động, xóm Sơn Hà tất cả 10,22 km2 diện tích S tự nhiên cùng đồ sộ dân số 9.498 bạn.

thành lập và hoạt động xã Thuần Thành trên các đại lý nhập toàn cục 7,27 km2 diện tích S tự nhiên, 3.840 bạn của làng mạc Thái Thành cùng tổng thể 5,15 km2 diện tích tự nhiên, 3.341 người của xóm Thái Thuần. Sau lúc Thành lập, xã Thuần Thành có 12,42 kmét vuông diện tích tự nhiên và thoải mái cùng quy mô số lượng dân sinh 7.181 tín đồ.

Ra đời làng mạc Tân Học bên trên các đại lý nhập toàn cục 3,82 kmét vuông diện tích S tự nhiên và thoải mái, 3.191 fan của xóm Thái Học và cục bộ 4,06 kmét vuông diện tích tự nhiên và thoải mái, 3.370 fan của xóm Thái Tân. Sau lúc thành lập và hoạt động, làng Tân Học tất cả 7,88 kmét vuông diện tích tự nhiên với quy mô số lượng dân sinh 6.561 người.

thành lập và hoạt động làng mạc Hòa An bên trên cơ sở nhập toàn cục 2,76 kmét vuông diện tích S thoải mái và tự nhiên, 2.733 fan của làng mạc Thái An cùng tổng thể 4,86 km2 diện tích S tự nhiên và thoải mái, 6.260 người của xóm Thái Hòa. Sau lúc thành lập và hoạt động, buôn bản Hòa An bao gồm 7,62 km2 diện tích S thoải mái và tự nhiên cùng bài bản số lượng dân sinh 8.993 người.

Nhập cục bộ 3,53 km2 diện tích S tự nhiên, 4.927 tín đồ của xã Thụy Lương với toàn cục 7,09 kmét vuông diện tích S thoải mái và tự nhiên, 6.080 người của xã Thụy Hà vào thị trấn Diêm Điền. Sau Lúc nhập, thị xã Diêm Điền bao gồm 12,82 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái với quy mô số lượng dân sinh 22.170 fan.

Sau Lúc thu xếp, thị trấn Thái Thụy gồm 36 đơn vị chức năng hành chính cung cấp buôn bản, tất cả 35 xã cùng 01 thị trấn.

Huyện Kiến Xương tất cả 33 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho thôn

Sắp xếp những đơn vị hành bao gồm cấp cho xã ở trong huyện Kiến Xương nlỗi sau:

thành lập thị trấn Kiến Xương bên trên đại lý nhập cục bộ 4,31 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên, 3.040 người của làng An Bồi và toàn thể 6,95 kmét vuông diện tích S tự nhiên và thoải mái, 9.214 fan của thị xã Thanh Nê. Sau Lúc thành lập, thị xã Kiến Xương gồm 11,26 km2 diện tích S tự nhiên và bài bản số lượng dân sinh 12.254 bạn.

Thành lập và hoạt động xã Minc Quang bên trên đại lý nhập toàn thể 4,15 kmét vuông diện tích tự nhiên và thoải mái, 3.447 bạn của buôn bản Minch Hưng với toàn cục 4,07 kmét vuông diện tích S tự nhiên và thoải mái, 6.003 tín đồ của xã Quang Hưng. Sau Lúc thành lập, xóm Minc Quang tất cả 8,22 km2 diện tích S tự nhiên với đồ sộ dân số 9.450 fan.

Nhập toàn cục 2,19 kmét vuông diện tích tự nhiên và thoải mái, 2.401 bạn của buôn bản Quyết Tiến vào buôn bản Lê Lợi. Sau Lúc nhập, làng mạc Lê Lợi gồm 8,66 km2 diện tích S thoải mái và tự nhiên với đồ sộ dân sinh 9.664 fan.

ra đời buôn bản Tây Sơn bên trên đại lý nhập tổng thể 2,70 kmét vuông diện tích thoải mái và tự nhiên, 2.734 bạn của buôn bản Vũ Sơn và toàn cục 7,04 kmét vuông diện tích S tự nhiên, 9.138 tín đồ của buôn bản Vũ Tây. Sau lúc Thành lập và hoạt động, xóm Tây Sơn gồm 9,74 km2 diện tích thoải mái và tự nhiên và quy mô dân sinh 11.872 fan.

Sau Lúc sắp xếp, thị trấn Kiến Xương bao gồm 33 đơn vị chức năng hành chính cấp cho xã, bao gồm 32 làng và 01 thị xã.

Huyện Quỳnh Phú gồm 37 đơn vị hành chủ yếu cung cấp xóm

Sắp xếp những đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp làng ở trong thị trấn Quỳnh Phú nhỏng sau:

Ra đời làng mạc Châu Sơn bên trên các đại lý nhập toàn bộ 3,03 km2 diện tích S thoải mái và tự nhiên, 3.368 tín đồ của xóm Quỳnh Châu cùng toàn thể 4,99 km2 diện tích S tự nhiên, 4.970 người của buôn bản Quỳnh Sơn. Sau Khi thành lập, thôn Châu Sơn bao gồm 8,02 km2 diện tích tự nhiên và thoải mái với bài bản dân số 8.338 tín đồ.

Sau khi bố trí, huyện Quỳnh Phụ gồm 37 đơn vị hành bao gồm cấp làng, tất cả 35 thôn cùng 02 thị xã.

Xem thêm: Số Tài Khoản Vietcombank Bao Nhiêu Số Tài Khoản Vietcombank Có Bao Nhiêu Số?

Nghị quyết nêu rõ: nhà nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng thức giấc Thái Bình và các ban ngành, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy những phòng ban, tổ chức triển khai sinh hoạt địa phương; định hình cuộc sống của Nhân dân địa phương, đảm bảo kinh nghiệm cải cách và phát triển kinh tế - làng hội, quốc phòng cùng bình yên trên địa bàn./.