Tỉnh Đăk Lăk Có Bao Nhiêu Huyện

  -  

Tỉnh Đắk Lắk bao gồm từng nào thị trấn, thị xã?

Tỉnh Đắk Lắk là một trong Tỉnh thuộc Tây Nguyên ổn của việt nam, gồm trung trọng tâm hành bao gồm để ở Thành phố Buôn Ma Thuột. Tỉnh Đắk Lắk có số lượng dân sinh khoảng 1.869.322 cùng đại dương số xe là 47. Tỉnh Đắk Lắk gồm 16 thị xã, thị làng mạc.

Bạn đang xem: Tỉnh đăk lăk có bao nhiêu huyện


Xem những địa điểm phượt trên Tỉnh Đắk Lắk

*
Bản vật hành bao gồm Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu buôn bản phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên và thoải mái khoảng tầm 13.030,5 kmét vuông thì Tỉnh Đắk Lắk bao gồm bao nhiêu thị xã, thị xóm, xóm phường thị trấn nhỉ? Có lẽ chúng ta chưa chắc chắn Tỉnh Đắk Lắk có cho tới 16 cấp cho quận thị trấn thị xã, trong các số ấy Tỉnh Đắk Lắk tất cả 185 cấp làng mạc phường thị trấn đấy. Cụ thể nlỗi sau nhé:


1. Thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm từng nào làng, phường

Xem những vị trí phượt trên Thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm 21 ​đơn vị hành chủ yếu cấp buôn bản, phường bao hàm 8 làng với 13 phường: Phường Tân Lập, Phường Tân Hòa, Phường Tân An, Phường Thống Nhất, Phường Thành Nhất, Phường Thắng Lợi, Phường Tân Lợi, Phường Thành Công, Phường Tân Thành, Phường Tân Tiến, Phường Tự An, Phường Ea Tam, Phường Khánh Xuân, Xã Hòa Thuận, Xã Cư ÊBur, Xã Ea Tu, Xã Hòa Thắng, Xã Ea Kao, Xã Hòa Phụ, Xã Hòa Khánh, Xã Hòa Xuân.

2. Thị Xã Buôn Hồ bao gồm bao nhiêu làng mạc, phường

Xem những vị trí du ngoạn trên Thị Xã Buôn Hồ

Thị Xã Buôn Hồ tất cả 12 ​đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp làng mạc, phường bao gồm 5 xóm với 7 phường: Phường An Lạc, Phường An Bình, Phường Thiện An, Phường Đạt Hiếu, Phường Đoàn Kết, Xã Ea Blang, Xã Ea Drông, Phường Thống Nhất, Phường Bình Tân, Xã Ea Siên, Xã Bình Thuận, Xã Cư Bao.

3. Huyện Ea H’leo tất cả bao nhiêu buôn bản, thị trấn

Xem các địa điểm du ngoạn tại Huyện Ea H’leo

Huyện Ea H’leo bao gồm 12 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 11 xã: Thị trấn Ea Drăng, Xã Ea H’leo, Xã Ea Sol, Xã Ea Ral, Xã Ea Wy, Xã Cư A Mung, Xã Cư Mốt, Xã Ea Hiao, Xã Ea Khal, Xã Dlê Yang, Xã Ea Tir, Xã Ea Nam.

4. Huyện Ea Súp bao gồm bao nhiêu thôn, thị trấn

Xem các vị trí phượt tại Huyện Ea Súp

Huyện Ea Súp có 10 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị xã cùng 9 xã: Thị trấn Ea Súp, Xã Ia Lốp, Xã Ia JLơi, Xã Ea Rốk, Xã Ya Tờ Mốt, Xã Ia RVê, Xã Ea Lê, Xã Cư KBang, Xã Ea Bung, Xã Cư M’Lan.

5. Huyện Buôn Đôn tất cả bao nhiêu thôn, thị trấn

Xem những vị trí phượt tại Huyện Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn có 7 ​đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho làng, thị xã bao gồm 0 thị xã cùng 7 xã: Xã Krông Na, Xã Ea Huar, Xã Ea Wer, Xã Tân Hoà, Xã Cuôr KNia, Xã Ea Bar, Xã Ea Nuôl.

6. Huyện Cư M’gar tất cả bao nhiêu thôn, thị trấn

Xem những địa điểm du ngoạn tại Huyện Cư M’gar

Huyện Cư M’gar có 17 ​đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp làng mạc, thị trấn bao hàm 2 thị xã với 15 xã: Thị trấn Ea Pốk, Thị trấn Quảng Prúc, Xã Quảng Tiến, Xã Ea Kuêh, Xã Ea Kiết, Xã Ea Tar, Xã Cư Dliê M’nông, Xã Ea H’đinc, Xã Ea Tul, Xã Ea KPam, Xã Ea M’DRóh, Xã Quảng Hiệp, Xã Cư M’gar, Xã Ea D’Rơng, Xã Ea M’nang, Xã Cư Suê, Xã Cuor Đăng.

7. Huyện Krông Búk tất cả bao nhiêu làng mạc, thị trấn

Xem các vị trí phượt trên Huyện Krông Búk

Huyện Krông Búk tất cả 7 ​đơn vị hành chính cấp làng mạc, thị trấn bao gồm 0 thị trấn cùng 7 xã: Xã Cư Né, Xã Chỏng KBô, Xã Cư Pơng, Xã Ea Sin, Xã Pơng Drang, Xã Tân Lập, Xã Ea Nsợi.

Xem thêm: Diễn Viên Tân Dòng Sông Ly Biệt Bao Nhiêu Tập 50 51 52, Vtv9 Trực Tiếp

8. Huyện Krông Năng bao gồm từng nào buôn bản, thị trấn

Xem những địa điểm du ngoạn trên Huyện Krông Năng

Huyện Krông Năng tất cả 12 ​đơn vị hành thiết yếu cấp cho thôn, thị xã bao gồm một thị trấn và 11 xã: Thị trấn Krông Năng, Xã ĐLiê Ya, Xã Ea Tóh, Xã Ea Tam, Xã Prúc Lộc, Xã Tam Giang, Xã Ea Puk, Xã Ea Dăh, Xã Ea Hồ, Xã Phụ Xuân, Xã Cư Klông, Xã Ea Tân.

9. Huyện Ea Kar tất cả bao nhiêu xóm, thị trấn

Xem những địa điểm du lịch tại Huyện Ea Kar

Huyện Ea Kar bao gồm 16 ​đơn vị chức năng hành bao gồm cấp xóm, thị trấn bao gồm 2 thị trấn cùng 14 xã: Thị trấn Ea Kar, Thị trấn Ea Knốp, Xã Ea Sô, Xã Ea Sar, Xã Xuân Phú, Xã Cư Huê, Xã Ea Tih, Xã Ea Đar, Xã Ea Kmút ít, Xã Cư Ni, Xã Ea Păl, Xã Cư Prông, Xã Ea Ô, Xã Cư ELang, Xã Cư Bông, Xã Cư Jang.

10. Huyện M’Đrắk tất cả từng nào làng mạc, thị trấn

Xem những địa điểm du ngoạn tại Huyện M’Đrắk

Huyện M’Đrắk tất cả 13 ​đơn vị chức năng hành bao gồm cung cấp xã, thị xã gồm một thị trấn với 12 xã: Thị trấn M’Đrắk, Xã Cư Prao, Xã Ea Pil, Xã Ea Lai, Xã Ea H’MLay, Xã Krông Jing, Xã Ea M’ Doal, Xã Ea Riêng, Xã Cư M’ta, Xã Cư K Róa, Xã Krông Á, Xã Cư San, Xã Ea Trang.

11. Huyện Krông Bông bao gồm từng nào thôn, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Krông Bông

Huyện Krông Bông tất cả 14 ​đơn vị chức năng hành bao gồm cấp thôn, thị xã bao gồm một thị xã và 13 xã: Thị trấn Krông Kmar, Xã Dang Kang, Xã Cư KTy, Xã Hòa Thành, Xã Hòa Tân, Xã Hòa Phong, Xã Hòa Lễ, Xã Yang Reh, Xã Ea Trul, Xã Khuê Ngọc Điền, Xã Cư Pui, Xã Hòa Sơn, Xã Cư Drăm, Xã Yang Mao.

12. Huyện Krông Pắc gồm bao nhiêu thôn, thị trấn

Xem những địa điểm du ngoạn trên Huyện Krông Pắc

Huyện Krông Pắc tất cả 16 ​đơn vị hành thiết yếu cấp cho làng mạc, thị trấn bao gồm một thị xã với 15 xã: Thị trấn Phước An, Xã KRông Búk, Xã Ea Kly, Xã Ea Kênh, Xã Ea Phê, Xã Ea KNuec, Xã Ea Yông, Xã Hòa An, Xã Ea Kuăng, Xã Hòa Đông, Xã Ea Hiu, Xã Hòa Tiến, Xã Tân Tiến, Xã Vụ Bổn, Xã Ea Uy, Xã Ea Yiêng.

13. Huyện Krông A Na gồm bao nhiêu buôn bản, thị trấn

Xem những vị trí du lịch tại Huyện Krông A Na

Huyện Krông A Na gồm 8 ​đơn vị chức năng hành bao gồm cấp cho thôn, thị xã gồm một thị trấn và 7 xã: Thị trấn Buôn Trấp, Xã Dray Sáp, Xã Ea Na, Xã Ea Bông, Xã Băng A Drênh, Xã Dur KMăl, Xã Bình Hòa, Xã Quảng Điền.

14. Huyện Lắk tất cả bao nhiêu buôn bản, thị trấn

Xem các vị trí du ngoạn tại Huyện Lắk

Huyện Lắk bao gồm 11 ​đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp cho làng, thị xã bao gồm 1 thị xã và 10 xã: Thị trấn Liên Sơn, Xã Yang Tao, Xã Bông Krang, Xã Đắk Liêng, Xã Buôn Triết, Xã Buôn Tría, Xã Đắk Phơi, Xã Đắk Nuê, Xã Krông Nô, Xã Nam Ka, Xã Ea R’Bin.

Xem thêm: Tablespoon Là Gì? 1 Tablespoon Bằng Bao Nhiêu Gam ? Tablespoon Là Gì

15. Huyện Cư Kuin bao gồm từng nào xã, thị trấn

Xem các địa điểm du ngoạn tại Huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin gồm 8 ​đơn vị hành chính cung cấp xóm, thị xã bao gồm 0 thị xã cùng 8 xã: Xã Ea Ning, Xã Cư Ê Wi, Xã Ea Ktur, Xã Ea Tiêu, Xã Ea BHốk, Xã Ea Hu, Xã Dray Bhăng, Xã Hòa Hiệp.